Sopkärldstvätt

Tvätt av sopkärl i Stockholm

Vi utför sopkärlstvätt i hela Storstockholm med vår mobila sopkärlstvätt. Tvätten utförs i ett slutet tvättsystem och allt vatten stannar i den mobila tvätten. Det betyder att vi inte lämnar något efter oss och minskar nersmutsningen på plats.

Hur det går till

Vid varje kärltvätt använder vi 7 liter vatten och 38 gram diesel. Tvätten utförs med vatten som hettats upp till 85 grader och trycket i vår kärltvätt är 175 bar.

Ta del av videon här intill och se bilder över hur tvätt av sopkärl går till steg för steg.

Torr-is är frusen koldioxid, en naturlig del av jordens atmosfär. Det är den gas som vi avger genom utandning. Det är också den gas som blandat med vatten ger kolsyrat vatten (sodavatten). Torr-is är särskilt användbar för frysning och att bibehålla kylan, på grund av den mycket låga temperaturen: – minus 78,50 C. Torr-is förvandlas direkt från fast form till en gas – sublimerar – I normal rumsmiljö, utan att genomgå ett flytande stadium. Det finns inget vatten i Torr-is, när det ”smälter”, sublimerar, så det är helt torrt, därav namnet Torr-is.

Flytande koldioxid, som förvaras under 15-20 bars tryck, leds ifrån en trycktank till en press. I pressen sprutas den flytande koldioxiden in i en cylinder som håller atmosfärstryck, då övergår den från flytande form och blir till kolsyresnö. Denna kolsyresnö pressas ihop för att forma block eller pellets. Torr-is är mycket tyngre än traditionell is, ca 1,5 gånger tyngre.

Vid användning av kolsyreis i rengöring/blästring syfte blev energibesparing på ca 20-30% bättre än med traditionella metoder med vatten, ånga och liknande

Allmän rengöring
Asfalt/bitumium
Alg tillväxt
Aluminium detaljer till bilar,
motorcyklar
flygplansindustri, m.m.
Bottenfärg på båtar
Brandsanering
Bakterier
Betong
Byggnader av olika typer i trä,
betong, plåt
Bilmotorer
Bakaxel
Cylindrar till motorcyklar
Cylindrar av olika typer till industri
Dekalbortagning
Ekrar på mc fälgar
Ekrar pi bilfälgar
EI-motorer
Elskåp,
Färg
Fog skum
Fågelträck
Fett
Filter(olika typer av aluminium filter)
Fläktar och fläkthus
Framvagn
Gummi borttagning och rengöring
Gångplattor
Gravmonument ocg gravstenar
Het lim
Industri rengöring
Klotter
Kylbatteri
Konstverk
Luftväxlare
Matriser
Mossa från tak och betong
Motorrum, bil och MC motorer

Vill du veta mer?